Les universitats a Catalunya

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Lleida

Universitat de Girona

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Ramon Llull

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat de Vic

Universitat Internacional de Catalunya

Universitat Abat Oliba CEU

Institut Joan Lluís Vives, xarxa d’universitats

Consell Interuniversitari de Catalunya

Estudis universitaris

Estructura de l’educació superior catalana

Espai Europeu d’Educació Superior

Espai Europeu d’Educació Superior

Bolonya 2010. Guia per orientar-se pel mapa de l’espai europeu d’educació superior

Accés a la Universitat

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?

Proves d’accés a la Universitat (PAU)

Posa’t a prova per a les PAU

Formació professional

Titulats universitaris

Més grans de 25 anys

Preinscripció universitària

Publicacions sobre l’accés a la universitat

Estudiants universitaris

Interc@t (Programa d’autoaprenentatge de català per Internet)

Estudiar a les universitats de Catalunya

Catàleg de llibres de text i manuals universitaris en català

Professorat

Professorat universitari

Beques i ajuts

Beques i ajuts a l’estudi i a la docència

Programes de mobilitat i intercanvi amb l’estranger

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i per a la Recerca (AGAUR)

Qualitat del Sistema Universitari

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Смотрите также:

УЧЕБНАЯ ВИЗА В ИСПАНИЮ. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

ПОЖАЛУЙСТА ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ НИЖЕ!